Clean Power Solution


Działa w obszarze badań i rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Na tym polu współpracuje z jednostką naukowo badawczą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Więcej